Erityisryhmien kuljettajakoulutus

Sivu:

Helsinki Legal Oy kouluttaa erityisryhmien kuljetuksia hoitavia kuljettaiia
. Koulutus toteutetaan lähiopeluksena
. Koulutuksen kesto teoriaa 11 tuntia
. Koulutuksen kesto kävtannon harjoittelua 10 tuntia
. Kouiutus täyttää 1.5.2021 annetun määräyksen Traficom /391.032/03.04.03.00/2020 ehdot
. Koulutuksen hvväksytysti suorittanut saa todistuksen koulutuksesta, hvväksytty koulutus
rekisteröidään myös Traficomin pitämään rekisteriin
Huomioitavaa: Paikallinen COVID – 19 tilanne, koulutuskeskus antaa maskit tarvittaessa

Palaa lomakkeeseen tästä